Název anglicky: Public Law Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 20. 9. 2022 – 19. 9. 2029
Garant: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.

Školitelé