Název anglicky: Aesthetics and Culture Studies
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 15. 1. 2019 – 14. 1. 2028
Garant: prof. PhDr. Petr Osolsobě, Ph.D.