Název anglicky: Biomedical sciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.

Školitelé