PrF TRPR_ Trestní právo
Název anglicky: Criminal Law
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2023
Garant: prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.