Název anglicky: Special Education
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Školitelé