PřF D-FYGRA_ Physical Geography
Název anglicky: Physical Geography
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 4. 2019 – 15. 4. 2029
Garant: doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.