Název anglicky: Indo-European Comparative Linguistics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 22. 6. 2021 – 21. 6. 2031
Garant: prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.