FF D-ET_ Etnologie
Název anglicky: Etnology
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 29. 9. 2020 – 28. 9. 2030
Garant: prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.