ESF D-REEKA Regional Economics
Název anglicky: Regional Economics
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2026
Garant: doc. Ing. Vladimír Žítek, Ph.D.

Školitelé