Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.

učo 145034
Assistent editor Sekr Děk FF MU