Mgr. Martin Kočí, Ph.D.

učo 18435
Odborný pracovník VyzVeg ÚBZ Biol PřF MU