Radka Pertlová

učo 243139
Odborná pracovnice ÚLE Teorie LF MU