Ing. Lukáš Vetešník, Ph.D.

učo 243815
Výzkumník II Paraz ÚBZ Biol PřF MU