MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D., EuSpLM

učo 357305
Odborný asistent KLM PNO LF MU
rihacek(tečka/dot)michal(zavináč/atsign)mail(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz rihacek(zavináč/atsign)med(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz

Studium

Program LF D-PED Pediatrie, doktorský studijní program
Školitelprof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Ph.D., v roce 2022
Závěrečná práceLaboratorní markery predikce toxicity a léčebné odpovědi u dětských a dospělých pacientů léčených sunitinibem
PlánLF DPEDI Pediatrie
Program PřF Rig-BCH Biochemie, rigorózní řízení
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: RNDr., v roce 2016
Závěrečná práceMonitorování biotransformace methotrexátu u onkologických pacientů s využitím kapalinové chromatografie
OborPřF ANBI Analytická biochemie
Program LF M-VL Všeobecné lékařství, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: MUDr., v roce 2016
OborLF VL Všeobecné lékařství
Program PřF N-BCH Biochemie, magisterský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Mgr., v roce 2014
Závěrečná práceOptimalizace a validace stanovení standardních hodnot homocysteinu, methotrexátu a folátu v mozkomíšním moku u onkologicky nemocných dětí, jako biomarkeru terapeutického efektu a toxicity methotrexátu podávaného systémově a intrathekálně
OborPřF ANBI Analytická biochemie
Program PřF B-AB Aplikovaná biochemie, bakalářský studijní program
Stavukončení studia včetně státní zkoušky, udělen titul: Bc., v roce 2012
Závěrečná práceImunochemická a mikrobiologická metoda stanovení plazmatických a erytrocytárních folátů a vliv přítomnosti antifolátových terapeutik
OborPřF APL Aplikovaná biochemie
KBICH Klinická biochemie