Mgr. Kateřina Pokorová, Ph.D.

učo 270073
Odborná pracovnice BiolÚ Teorie LF MU