Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

  1. doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr. (DidFy Fyz PřF MU), učo 438
  2. Ing. Dalibor Hanžl (ICT Děk PřF MU), učo 1930
  3. Mgr. Anísa Kabarová (ODSKAZINT Děk PřF MU), učo 171777
  4. doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. (ÚBioch Chem PřF MU), učo 10078
  5. Iva Klímová (ODSKAZINT Děk PřF MU), učo 58563
  6. Ing. Marcela Korčeková (StudO Děk PřF MU), učo 46448
  7. Alan Kuběna (ICT Děk PřF MU), učo 47639
  8. Mgr. Jiří Ledvinka (ICT Děk PřF MU), učo 44172
  9. RNDr. Pavel Lízal, Ph.D. (Genet ÚEB Biol PřF MU), učo 2538
  10. Mgr. Andrea Pavliňáková (CVT FI MU), učo 3221

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1431