Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Hana Bednářová (StudO Děk PdF MU), učo 2273
 2. Radka Červinková, DiS. (StudO Děk PdF MU), učo 240903
 3. Bc. Eva Daňková (StudO Děk PdF MU), učo 35355
 4. Michaela Daňková (StudO Děk PdF MU), učo 112019
 5. Mgr. Bc. Alžběta Ďásková (CCŽV Děk PdF MU), učo 40414
 6. Radka Fajmonová (StudO Děk PdF MU), učo 2536
 7. Mgr. Hana Florková (OVKAZ Děk PdF MU), učo 222
 8. Mgr. et Mgr. Barbora Halfarová (StudO Děk PdF MU), učo 262594
 9. doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D. (KGer PdF MU), učo 363
 10. Mgr. Jitka Karlišová (CCŽV Děk PdF MU), učo 263968
 11. PaedDr. Otto Kryzan (CIT ÚZ PdF MU), učo 584
 12. Mgr. Simona Kubíčková (CCŽV Děk PdF MU), učo 243263
 13. Mgr. Dana Kučerová (CCŽV Děk PdF MU), učo 53918
 14. Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D. (KČJL PdF MU), učo 134815
 15. Mgr. Martina Lužná (OVKAZ Děk PdF MU), učo 53034
 16. Mgr. Alexandra Maloňová (StudO Děk PdF MU), učo 74864
 17. Mgr. Daniela Marcollová (OVKAZ Děk PdF MU), učo 111148
 18. Bc. Martin Musil (StudO Děk PdF MU), učo 269979
 19. Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (KVV PdF MU), učo 266282
 20. Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (KPed PdF MU), učo 55467
 21. Ing. Nikola Rimešová (StudO Děk PdF MU), učo 100704
 22. Mgr. Petr Šimík (StudO Děk PdF MU), učo 52098

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1441