Mgr. Ondřej Vašíček, Ph.D.

učo 141774
Výzkumník II Zivoc ÚEB Biol PřF MU