MUDr. Petr Malenka, Ph.D.

učo 18901
Odborný asistent KPL FN USA LF MU