MUDr. Ondřej Kopecký

učo 243172
Výzkumný a vývojový pracovník ÚLE Teorie LF MU