Bc. Miloš Hejný

učo 244903
Programmer IBA SpolP LF MU