Mgr. Barbora Doležalová

učo 269330
Specialist ÚTFA Fyz PřF MU

Studies

Physics, Faculty of Science
Programme PřF D-FY_ Physics, doctoral degree programme
Supervisordoc. RNDr. Jiří Kubát, CSc.
Study Modefull-time specialized
Statusend of the period of disrupted studies
Research topicFormování spektrálních jevů v okolohvězdném prostředí
PlanPřF ASTRO Astrophysics
13th semester, 7th year