doc. RNDr. Milan Číž, Ph.D.

učo 31503
Odborný asistent Zivoc ÚEB Biol PřF MU

Pracoviště

Členství v akademických orgánech

Přírodovědecká fakulta
Oborové rady
Oborové komise
  • Oborová komise (obory Fyziologie živočichů a Fyziologie živočichů (angl.))
  • Školitelé PhD (obory Fyziologie živočichů, Fyziologie živočichů (angl.) a Imunologie)
Školitelé