Oficiální fotografie doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

doc. PhDr. David Zbíral, Ph.D.

učo 52251
Zástupce vedoucího ústavu ÚRelig FF MU

Akademické a řídící funkce

Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Pracovní zařazenízástupce vedoucího ústavu

Pracoviště

Centrum pro digitální výzkum náboženství - Ústav religionistiky - Filozofická fakulta
Pracovní zařazenídocent
Místnost207 (FF, Veveří 26 — 2. nadzemní podlaží)
Telefon549 49 5372
Rektorát (externí spolupráce)

Členství v akademických orgánech

Filozofická fakulta
Programové rady
Oborové rady
Školitelé
Rady a kolegia
Kontaktní osoba studijního programu