Vyberte pracoviště
Odkud je dokument
Více pracovišť
Čeho se týká
Dokumenty jsou označeny těmito štítky:
Více štítků
Vyhledat i
Více voleb
Můžete upřesnit, co hledáte

Výsledky 1 – 20 z 20 | Použít obecné Vyhledávání

13/2018 - Výkon majetkových práv 2018 (RIV) 2018
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/13)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 13/2018 - Výkon majetkových práv 2018 (RIV) 2018
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.13-2018_-_Vykon_majetkovych_prav_2018.pdf (info) Opatreni_c.13-2018_-_Vykon_majetkovych_prav_2018.pdf Opatreni_c.13-2018_-_Vykon_majetkovych_prav_2018.txt
12/2018 - Stipendijní program na podporu stud. publikační činnosti
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/12)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 12/2018 - Stipendijní program na podporu stud. publikační činnosti
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.12-2018_-_Stip._prog._na_podporu_stud._publik._cinnosti.pdf (info) Opatreni_c.12-2018_-_Stip._prog._na_podporu_stud._publik._cinnosti.pdf Opatreni_c.12-2018_-_Stip._prog._na_podporu_stud._publik._cinnosti.txt
11/2018 - Stipendiní program na podporu krátk. zahr. a tuz. stud. pobytů studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/11)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 11/2018 - Stipendiní program na podporu krátk. zahr. a tuz. stud. pobytů studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.11-2018-Stipendia_pobytova.pdf (info) Opatreni_c.11-2018-Stipendia_pobytova.pdf Opatreni_c.11-2018-Stipendia_pobytova.txt
10/2018 - Stipendijní program na podporu odborné jaz. komp. studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/10)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 10/2018 - Stipendijní program na podporu odborné jaz. komp. studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c.10-2018_-_SP_na_podporu_odborne_jaz._komp._studentu.pdf (info) Opatreni_c.10-2018_-_SP_na_podporu_odborne_jaz._komp._studentu.pdf Opatreni_c.10-2018_-_SP_na_podporu_odborne_jaz._komp._studentu.txt
9/2018 - Stipendijní program na podporu pom. věd. čin. studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/9)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 9/2018 - Stipendijní program na podporu pom. věd. čin. studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._9-2018_-_SP_na_podporu_pom._ved._cin._studentu.pdf (info) Opatreni_c._9-2018_-_SP_na_podporu_pom._ved._cin._studentu.pdf Opatreni_c._9-2018_-_SP_na_podporu_pom._ved._cin._studentu.txt
8/2018 - Stipendijní program na podporu stud. věd. činnosti
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/8)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 8/2018 - Stipendijní program na podporu stud. věd. činnosti
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._8-2018_-_SP_na_podporu_stud._ved._cinnosti.pdf (info) Opatreni_c._8-2018_-_SP_na_podporu_stud._ved._cinnosti.pdf Opatreni_c._8-2018_-_SP_na_podporu_stud._ved._cinnosti.txt
7/2018 - Preference pro projekty specifického výzkumu
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/7)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 7/2018 - Preference pro projekty specifického výzkumu
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._7-2018_-_Preference_pro_projekty_spec._vyzkumu.pdf (info) Opatreni_c._7-2018_-_Preference_pro_projekty_spec._vyzkumu.pdf Opatreni_c._7-2018_-_Preference_pro_projekty_spec._vyzkumu.txt
6/2018 - Zásady pro uzavírání spolupráce PrF se soukromoprávními subjekty
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/6)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 6/2018 - Zásady pro uzavírání spolupráce PrF se soukromoprávními subjekty
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._6-2018_-_Zasady_pro_uzavirani_spoluprace_PrF_se_soukromopravnimi_subjekty.pdf (info) Opatreni_c._6-2018_-_Zasady_pro_uzavirani_spoluprace_PrF_se_soukromopravnimi_subjekty.pdf Opatreni_c._6-2018_-_Zasady_pro_uzavirani_spoluprace_PrF_se_soukromopravnimi_subjekty.txt
5/2018 - Zásady tvorby a monitoringu rozpočtu PrF MU
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/5)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 5/2018 - Zásady tvorby a monitoringu rozpočtu PrF MU
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._5-2018_-_Zasady_tvorby_a_monitoringu_rozpoctu_PrF_MU.pdf (info) Opatreni_c._5-2018_-_Zasady_tvorby_a_monitoringu_rozpoctu_PrF_MU.pdf Opatreni_c._5-2018_-_Zasady_tvorby_a_monitoringu_rozpoctu_PrF_MU.txt
4/2018 - Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro AR 2018-2019
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/4)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 4/2018 - Stanovení výše poplatků spojených se studiem pro AR 2018-2019
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._4-2018_-_Stanoveni_vyse_poplatku_spojenych_se_studiem_pro_AR_2018-2019.pdf (info) Opatreni_c._4-2018_-_Stanoveni_vyse_poplatku_spojenych_se_studiem_pro_AR_2018-2019.pdf Opatreni_c._4-2018_-_Stanoveni_vyse_poplatku_spojenych_se_studiem_pro_AR_2018-2019.txt
3/2018 - O zastupování
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/3)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 3/2018 - O zastupování
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._3-2018_-_O_zastupovani.pdf (info) Opatreni_c._3-2018_-_O_zastupovani.pdf Opatreni_c._3-2018_-_O_zastupovani.txt
2/2018 - O výši poplatku za rigorózní řízení
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/2)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 2/2018 - O výši poplatku za rigorózní řízení
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._2-2018_-_O_vysi_poplatku_za_rigorozni_rizeni.pdf (info) Opatreni_c._2-2018_-_O_vysi_poplatku_za_rigorozni_rizeni.pdf Opatreni_c._2-2018_-_O_vysi_poplatku_za_rigorozni_rizeni.txt
1/2018 - Rozvrh čerpání dovolené v roce 2018
 (PrF MU; Opatření děkana; 2018/1)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 1/2018 - Rozvrh čerpání dovolené v roce 2018
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._1-2018_-_Rozvrh_cerpani_dovolene_v_roce_2018.pdf (info) Opatreni_c._1-2018_-_Rozvrh_cerpani_dovolene_v_roce_2018.pdf Opatreni_c._1-2018_-_Rozvrh_cerpani_dovolene_v_roce_2018.txt
8/2017 - O odměňování v programech mezinárodně uznávaných kursů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2017/8)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 8/2017 - O odměňování v programech mezinárodně uznávaných kursů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._8-2017_-_Odmeny_LLM_MPA.pdf (info) Opatreni_c._8-2017_-_Odmeny_LLM_MPA.pdf Opatreni_c._8-2017_-_Odmeny_LLM_MPA.txt
4/2017 O znovuobnovení činnosti Rady pro projekty
 (PrF MU; Opatření děkana; 2017/4)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 4/2017 - O znovuobnovení činnosti Rady pro projekty
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.docx (info) Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.docx Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.txt Opatreni_c._4-2017_-_O_znovuobnoveni_cinnosti_Rady_pro_projekty.pdf
2/2016 O bližších podmínkách poskytování tvůrčího volna na PrF MU
 (PrF MU; Opatření děkana; 2016/2)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 2/2016 - O bližších podmínkách poskytování tvůrčího volna na PrF MU
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.pdf (info) Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.pdf Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.txt Opatreni_PrF_MU_c._2-2016_O_blizsich_podminkach_poskytovani_tvurciho_volna.pdfa.pdf
5/2015 Výkon majetkových práv autorských k některým druhům děl vykazovaných v RIV za 2014 a 2015
 (PrF MU; Opatření děkana; 2015/5)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 5/2015 - Výkon majetkových práv autorských k některým druhům děl vykazovaných v RIV za 2014 a 2015
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/O-05-2015_Vykon_majetkovych_prav_autorskych.pdf (info) O-05-2015_Vykon_majetkovych_prav_autorskych.pdf O-05-2015_Vykon_majetkovych_prav_autorskych.txt
3/2015 Vyhlášení podmínek podpory mezikatedrovým vědeckým projektům pro období 2015-2017
 (PrF MU; Opatření děkana; 2015/3)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 3/2015 - Vyhlášení podmínek podpory mezikatedrovým vědeckým projektům pro období 2015-2017
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/O-03-2015_Vyhlaseni_podminek_podpory_mezikatedrovym_vedeckym_projektum_pro_obdobi_2015-2017.pdf (info) O-03-2015_Vyhlaseni_podminek_podpory_mezikatedrovym_vedeckym_projektum_pro_obdobi_2015-2017.pdf O-03-2015_Vyhlaseni_podminek_podpory_mezikatedrovym_vedeckym_projektum_pro_obdobi_2015-2017.txt
4/2014 Vyhlášení podpory tvorby vědeckých monografií
 (PrF MU; Opatření děkana; 2014/4)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 4/2014 - Vyhlášení podpory tvorby věd. monografií 2014-2015
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/O-04-2014_Podpora_indiv._monografii.pdf (info) O-04-2014_Podpora_indiv._monografii.pdf O-04-2014_Podpora_indiv._monografii.txt
1/2014 Pověření osob odpovědných za uznávání výsledků zahr. stud. a prac. pobytů studentů
 (PrF MU; Opatření děkana; 2014/1)
Dokument: Právnická fakulta → Úřední deska → Předpisy → Opatření → Opatření děkana → 1/2014 - Pověření osob odpovědných za uznávání výsledků zahr. stud. a prac. pobytů studentů
https://is.muni.cz/do/law/ud/predp/opatreni/18296466/O-01-2014_Poverene_osoby_za_uznavani_zahr._stud._pobytu.pdf (info) O-01-2014_Poverene_osoby_za_uznavani_zahr._stud._pobytu.pdf O-01-2014_Poverene_osoby_za_uznavani_zahr._stud._pobytu.txt