PA163 Programování s omezujícími podmínkami

Fakulta informatiky
podzim 2017
Rozsah
2/1. 3 kr. (plus ukončení). Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. RNDr. Eva Hladká, Ph.D.
Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Dodavatelské pracoviště: Katedra počítačových systémů a komunikací - Fakulta informatiky
Rozvrh
St 12:00–13:50 A217
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
PA163/01: každé sudé pondělí 10:00–11:50 B117, H. Rudová
PA163/02: každé liché pondělí 10:00–11:50 B117, H. Rudová
PA163/03: každý sudý čtvrtek 10:00–11:50 B117, H. Rudová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 23 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět zpřístupní informace o programování s omezujícími podmínkami, o modelování problémů pomocí omezujících podmínek obecně i prakticky v programovacím jazyce, o obecných propagačních algoritmech a o a základních prohledávacích algoritmech pro problémy splňování podmínek.
Výstupy z učení
Absolvent bude vědět, jakým způsobem používat deklarativní přístup k řešení problémů prostřednictvím programování s omezujícími podmínkami.
Absolvent bude rozumět algoritmům používaným při řešení problémů prostřednictvím omezujících podmínek tak, aby mohl lépe navrhnout vhodný deklarativní model a kombinovat ho s vhodnými řídícími strategiemi. Absolvent se tak naučí různé typy propagačních a prohledávacích algoritmů.
Absolvent bude umět řešit základní problémy pomocí programování s omezujícími podmínkami prostřednictvím jazyka OPL (Optimization Programming Language).
Osnova
  • Problém splňování podmínek. Úvod do modelování problémů.
  • Algoritmy a konzistence: hranová, po cestě. Řešení nebinárních podmínek: k-konzistence, obecná hranová konzistence, konzistence mezí, globální podmínky. Směrové varianty, šířka grafu podmínek a polynomiální problémy.
  • Stromové prohledávání: backtracking, pohled dopředu, pohled zpět, neúplné algoritmy. Lokální prohledávání.
  • Optimalizační a příliš podmíněné problémy: přístupy k řešení a algoritmy.
  • Modelování a využití v reálných aplikacích. Programování pomocí programovacího jazyka OPL.
Literatura
  • DECHTER, Rina. Constraint processing. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003. xx, 481 s. ISBN 1-55860-890-7. info
  • TSANG, Edward (author), FRUEHWIRTH, Thom (editor). Foundations of constraint satisfaction. Books On Demand, 2014.
Výukové metody
Výuka probíhá jednak ve formě přednášek a dále ve formě cvičení (2 hodiny každé 2 týdny). Výuka přednášek je zejména orientována na výklad algoritmů a jejich praktické použití pro řešení problémů v oblasti programování s omezujícími podmínkami. Výuka cvičení probíhá u počítačů, kde je kladen hlavní důraz na realizaci OPL programů v ILOG, a to buď samostatně nebo často modifikací existujícího kódu. Součástí cvičení jsou i domácí úkoly, jejiž řešení včetně řešení všech příkladů realizovaných na cvičení je vystaveno na webu předmětu.
Metody hodnocení
Celkový počet bodů za domácí úkoly a za závěrečnou písemku určuje hodnocení, které je předpokládáno následující: A 100 a více, B 90-99, C 80-89, D 70-79, E 60-69.
Za závěrečnou písemnou práci je možné získat až 100 bodů. V písemné práci jsou uvedeny následující typy otázek: přehledové, srovnávací, algoritmy, pojmy, příklady (přibližně třetinu bodů je možné získat za napsání modelu omezujících podmínek pro dané problémy).
V průběhu semestru budou zadány dvě domácí úlohy. Za jednu domácí úlohu lze získat až 10 bodů. Každý student je povinen získat za domácí úlohy alespoň 8 bodů z celkového počtu 20 bodů.
Účast na cvičeních je povinná, v případě více než jedné neomluvené absence jsou zadány doplňující příklady v rozsahu odpovídajícím množství zameškaných cvičení, jejichž úspěšné zpracování je nezbytnou podmínkou absolvování předmětu. Při vysokém počtu absencí na cvičení předmět absolvovat nelze.
Navazující předměty
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1433/podzim2017/PA163/index.qwarp
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2017/PA163

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 1. 2018 04:15, 4. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému