AKMEp Úvod do klinické medicíny-seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
MUDr. Martina Žižlavská (přednášející)
Ing. Jana Hrušková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Tomáš Kára, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Mária Hrabčaková (přednášející)
Ing. Ivana Jordánová (přednášející), Ing. Jana Hrušková, Ph.D. (zástupce)
MUDr. Robert Prosecký, Ph.D., MPH (přednášející)
MUDr. Lukáš Králíček (přednášející), Ing. Jana Hrušková, Ph.D. (zástupce)
Ing. Juraj Jakubík (cvičící)
Ing. David Pospíšil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Juraj Dugát (cvičící)
MUDr. Pavel Křeček (přednášející)
MUDr. Marek Pospíšil (cvičící)
MUDr. Pavel Fráňa (náhr. zkoušející)
MUDr. Jiří Šikula (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Darja Krusová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh
St 7. 10. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula, St 21. 10. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula, St 4. 11. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula, St 18. 11. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula, St 2. 12. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula, St 16. 12. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula, St 13. 1. 8:00–9:50 B11/334, 10:00–11:50 B22/116 aula
Předpoklady
AANAp Základy anat. a histol.-před. && ABCHp Biochemie - přednáška && AFYZp Fyziologie - přednáška && APFYp Pat.fyzol. přednáška
Uzavřené studium 1. ročníku. Složené zkoušky z předmětů: Základy anatomie a histologie, Biochemie, Fyziologie a Patologické fyziologie.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Základy klinické medicíny Úvod do problematiky klinické medicíny pro studující biomedicínského inženýrství na FEKT VUT. Navazuje na předchozí studium teoretických oborů na LF v průběhu 1. ročníku studia. Po absolvování se posluchač bude schopen orientovat v základní problematice klinické medicíny.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu se bude student orientovat v základní symptomatologii interních onemocnění. Bude znát možnosti využití základní diagnostické přístrojové techniky v medicíně ( rtg. diagnostika, ultrazvuková diagnostika, magnetická resonance, laboratorní technika).
Osnova
  • Úvod do klin. medicíny, základy lékařské terminologie Anamnéza, základní symptomatologie vybraných chorob Celkové vyšetření pacienta Nemoci srdce a cév Nemoci plic a dýchacích cest Nemoci žláz s vnitřní sekrecí a diabetes mellitus Nemoci trávicí trubice Metabolický syndrom, hypertenze Nemoci jater, žlučníku a slinivky Nemoci ledvin Nemoci krvetvorby Laboratorní vyšetření – přehled Akutní stavy
Literatura
    doporučená literatura
  • Navrátil L. a kol: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory, Grada 2008
  • Zlatohlávek L. a kol: Interna pro bakalářské a magisterské obory. Current Media 2017, ISBN
    neurčeno
  • - Souček M. a kol.: Vnitřní lékařství pro stomatology, Grada 2005 – v rozsahu přednesené látky
  • Klener P a kol: Vnitřní lékařství, Galén 2006 - v rozsahu přednesené látky
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Požadované znalosti v rozsahu přednesené problematiky. Zkouška ústní.
Informace učitele
Praktická svičení časově navazují na předchozí seminář. Studenti jsou rozděleni na 3 skupiny na jednotlivé kliniky v obou FN a to : Kardiologická klinika a Gastroenterologická klinika FN Brno-Bohunice a II.interní klinika FN Pekařská. Výuka probíhá jak v seminární místnosti tak na jednotlivých odborných pracovištích klinik - ambulance, laboratoře a lůžková oddělení. Proto studenti sebou přinesou bílý plášť a přezůvky. Zápočet je udělován za aktivní účast. Předmět je ukončen zkouškou,kdy si student vytahne 1 složenou otázku.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.