AMOLp Úvod do molekulární biologie a genetiky- přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 11:00–12:50 B11/334
Předpoklady
(! VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && (! VLBI0222p Biologie II-přednáška ) && (! ZLBI0222p Biologie II - přednáška ) && (! PřF:Bi1700 Buněčná biologie )
Znalost středoškolské biologie (je možné dostudovat například z Přehledu středoškolské biologie Biologického ústavu LF MU: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student nesmí mít absolvovaný ani současně zapsaný předmět Biologie II na LF, ani předmět Bunečná biologie Bi1700 na PřF.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu student porozumí základním dějům v buňce; pochopí komplexitu komunikace jednotlivých buněk a jejich vzájemné regulace v mnohobuněčném organismu jako celku; dokáže vysvětlit rozdíl mezi normálně a patologicky fungující buňkou; je schopen vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění, zejména dědičných a nádorových onemocnění či vývojových vad. Tyto poznatky je poté schopen aplikovat také v dalších předmětech.
Osnova
 • Úvod. Bakterie a viry
 • Architektura a funkce eukaryotické buňky
 • Proteiny a nukleové kyseliny. Replikace DNA
 • Cesta od genu k proteinu – exprese genetické informace
 • Principy mezibuněčné komunikace – buněčná signalizace. Diferenciace buněk
 • Buněčný cyklus a jeho regulace. Buněčná smrt
 • Nádorová transformace buňky
 • Mitóza a meióza
 • Principy dědičnosti I
 • Principy dědičnosti II
 • Gonozomální a multifaktoriální dědičnost. Molekulární diagnostika
 • Kmenové buňky a strategie buněčné terapie
 • Genom člověka a genové inženýrství. Genová terapie
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004, xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
  neurčeno
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007, 182 stran. ISBN 9788072624492. info
Výukové metody
dvouhodinová přednáška každý týden
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemného testu se 60 otázkami. Na polovinu otázek volí student odpověď ano/ne, kde se za nesprávné odpovědi body neodečítají. Druhá polovina otázek má 4 možné odpovědi, správné mohou být 1 až 4 a za nesprávné odpovědi se body odečítají. Maximální počet bodů je 60, pro úspěšné složení zkoušky je potřeba dosáhnout 30 bodů. Zkouška zahrnuje témata z přednášek i cvičení. Více informací o zkoušce na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2018/AMOLp/op/Informace_a_pokyny_ke_zkousce.pdf
Předpokladem účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení uvedený v ISu.
Účast na přednáškách je nepovinná.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2018/AMOLp/index.qwarp
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.