AMOLp Úvod do molekulární biologie a genetiky- přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Kateřina Vopěnková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Cetkovská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Francová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Pešl, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Stjepan Uldrijan, CSc. (přednášející)
Jana Růžičková (pomocník)
Mgr. Kateřina Straková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Lívia Eiselleová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Biologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13:00–14:50 B11/334, kromě Út 21. 4., kromě Út 12. 5.
Předpoklady
(! VSBI0222p Biologie II-přednáška ) && (! VLBI0222p Biologie II-přednáška ) && (! ZLBI0222p Biologie II - přednáška ) && (! PřF:Bi1700 Buněčná biologie )
Znalost středoškolské biologie (je možné dostudovat například z Přehledu středoškolské biologie Biologického ústavu LF MU: https://is.muni.cz/auth/do/med/el/overview/overview_CZ.qwarp)
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Student nesmí mít absolvovaný ani současně zapsaný předmět Biologie II na LF, ani předmět Bunečná biologie Bi1700 na PřF.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
- porozumění základním dějům v buňce a podstatě mezibuněčné komunikace
- pochopení principu vzniku bakteriálních, virových a geneticky podmíněných onemocnění
- pochopení podstaty nádorových onemocnění
- seznámení se se základy genomiky, genové terapie a tkáňového inženýrství v současné medicíně
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit základní děje probíhající v buňkách a lidském organismu (exprese genů, mezibuněčná komunikace, diferenciace buněk, buněčné dělení, buněčná smrt) a jejich účel
- vysvětlit rozdíl mezi normálně a patologicky fungující buňkou, vyjádřit základní souvislosti poruch buněčných dějů se vznikem onemocnění
- vysvětlit obecný mechanismus patogeneze u bakteriálních a virových onemocnění
- vysvětlit a na příkladech ilustrovat obecný mechanismus patogeneze u genových mutací a chromozomových aberací u člověka
- vysvětlit podstatu nádorových onemocnění v souvislosti s deregulací buněčného dělení, oprav DNA a buněčné smrti
Osnova
 • Úvod. Bakterie a viry
 • Architektura a funkce eukaryotické buňky
 • Proteiny a nukleové kyseliny, replikace DNA
 • Od genů k proteinům – exprese genetické informace
 • Buněčná komunikace. Buněčná diferenciace
 • Buněčný cyklus a jeho regulace. Buněčná smrt
 • Nádorová transformace buňky
 • Mitóza a meióza
 • Principy dědičnosti I - karyotyp a chromozomální aberace
 • Principy dědičnosti II - geny a mutace genů
 • Gonozomální a multifaktoriální dědičnost. Molekulární diagnostika
 • Kmenové buňky a strategie buněčné terapie
 • Genom člověka a genové inženýrství. Genová terapie
Literatura
  povinná literatura
 • ALBERTS, Bruce. Základy buněčné biologie : úvod do molekulární biologie buňky. Translated by Arnošt Kotyk. 2. vyd. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 2004, xxvi, 630. ISBN 8090290620. info
  neurčeno
 • PRITCHARD, D. J. a Bruce R. KORF. Základy lékařské genetiky. první české vydání. Praha: Galén, 2007, 182 stran. ISBN 9788072624492. info
Výukové metody
dvouhodinová přednáška každý týden
Metody hodnocení
Zkouška probíhá formou písemného testu se 60 otázkami. Na polovinu otázek volí student odpověď ano/ne, kde se za nesprávné odpovědi body neodečítají. Druhá polovina otázek má 4 možné odpovědi, správné mohou být 1 až 4 a za nesprávné odpovědi se body odečítají. Maximální počet bodů je 60, pro úspěšné složení zkoušky je potřeba dosáhnout 30 bodů. Zkouška zahrnuje témata z přednášek i cvičení. Více informací o zkoušce na: https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/AMOLp/op/Informace_a_pokyny_ke_zkousce.pdf
Předpokladem účasti na zkoušce je zápočet ze cvičení uvedený v ISu.
Účast na přednáškách je nepovinná.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/AMOLp/index.qwarp
Studenti jsou povinni sledovat interaktivní osnovu předmětu, kde se dozví aktuální informace (harmonogram, nahrazování, státní svátky, atd.) a zároveň zde najdou příslušnou studijní literaturu na každý týden a odkazy na animace a videa k tématu (https://is.muni.cz/auth/el/1411/jaro2020/AMOLp/index.qwarp)
Dvě knihy, které tvoří studijní literaturu (Alberts - Základy buněčné biologie a Pritchard - Základy lékařské genetiky), mohou být vypůjčeny z knihovny univerzitního kampusu (https://kuk.muni.cz/?page=&lang=czech) nebo studovány z počítačů v knihovně univerzitního kampusu pomocí e-prezenčky (https://kuk.muni.cz/?page=9&lang=czech)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.