APRPc Základy první pomoci - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Martina Drahošová (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miloš Chobola, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Jedličková (cvičící)
MUDr. Milan Jelínek (cvičící)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Lukeš (cvičící)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (cvičící)
MUDr. Michal Zimmer (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (86,70 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (13,30 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
APRPc/01: Čt 20. 9. 8:00–9:40 ARK N01063, Čt 4. 10. 8:00–9:40 ARK N01063, Čt 18. 10. 8:00–9:40 KDAR N01004, Čt 1. 11. 8:00–9:40 ARK N01063, Čt 15. 11. 8:00–9:40 ARK N01063, Čt 29. 11. 8:00–9:40 ARK N01063, Čt 13. 12. 8:00–9:40 ARK N01063, L. Dadák, L. Růžek
APRPc/02: Čt 27. 9. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 11. 10. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 25. 10. 12:30–14:10 KDAR N01004, Čt 8. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 22. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 6. 12. 12:30–14:10 ARK N01063, L. Dadák, M. Drahošová
APRPc/03: Čt 20. 9. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 4. 10. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 18. 10. 12:30–14:10 KDAR N01004, Čt 1. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 15. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 29. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 13. 12. 12:30–14:10 ARK N01063, L. Dadák, M. Jelínek
Předpoklady
NOW ( APRPp Základy první pomoci - př.. ) || NOW ( VLPO011p První pomoc - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci.
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundrání vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
Osnova
 • Kardiopulmonální resuscitace Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, postup při resuscitaci jedním nebo dvěma zachránci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
 • Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • Typy krvácení, stavění krvácení. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření.
 • Typy ran. Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, poranění hrudníku a břicha; obvazová technika.
 • Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
Literatura
  povinná literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
  doporučená literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:APRPc!
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Praktická cvičení jsou povinná. MCQ test, ve kterém student zodpoví alespoň 85% otázek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.