APRPp Základy první pomoci - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1/0/0. 15 e-learningových lekcí. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (náhr. zkoušející)
MUDr. Monika Halmová (přednášející)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Jelínek (přednášející)
MUDr. Petra Křemečková (přednášející)
MUDr. David Kříž (přednášející)
MUDr. Andrej Mazúr, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Veronika Tomášková (přednášející)
Petra Čutová (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (46,70 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (46,70 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (6,60 %)
Předpoklady
NOW ( APRPc Základy první pomoci - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundární vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
Osnova
 • E-learningové materiály:
 • Úvod do PP. Bezpečnost zachránce. Přístup k postiženému. Řetězec přežití (IZS). Práva a povinnosti.
 • AED, dušení, pomůcky, kvalita přežití.
 • Neodkladná resuscitace dětí, laryngitis, epiglotitis.
 • Poruchy vědomí, křečové stavy, mrtvice, komplikace cukrovky.
 • Krvácení včetně specifických situací.
 • Úraz hlavy (obličeje, oka, zubů), krku a páteře.
 • Úrazy hrudníku a břicha.
 • Úrazy končetin a pánve.
 • Šok – hypovolemický, anafylaktický,hemoragický.
 • Poškození teplem, chladem, el.proudem.
 • Tonutí, úrazy v přírodě (zvířata, blesky), oběšení
 • Běžné medicínské problémy (horečka, průjem, zvracení, bolesti břicha, hrudníku a hlavy, meningismus, astma).
 • Intoxikace, drogy, psychické poruchy.
Literatura
  povinná literatura
 • E-learning První pomoci https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
  doporučená literatura
 • European Resuscitation Council Guidelines 2021 (https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Ba.pdf https://cprguidelines.eu/assets/guidelines/European-Resuscitation-Council-Guidelines-2021-Fi.pdf)
  neurčeno
 • DADÁK, Lukáš, Tomáš TOMÁŠ, Zbyněk ROZKYDAL, Břetislav GÁL, Bronislav KLEMENTA a Olga KLEMENTOVÁ. Zdravotnická první pomoc pro obor fyzioterapie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9194-8. info
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:APRPp!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou videopřednášek. Praktické dovednosti získají studenti na cvičení.
Metody hodnocení
Kolokvium = ústní zkouška. Součástí zkoušky je praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/do/med/el/prvni_pomoc/index.html
Přednášky v E-learningu slouží jako hlavní zdroj informací k přípravě na cvičení a závěrečnou ústní zkoušku (zápočet).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.