BHPF021p Patologická fyziologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
RNDr. Jan Balvan, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Holcová Polanská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Katarína Chalásová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lukáš Pácal, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Věra Ježková
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 9:00–10:40 B11/228, kromě St 18. 3., kromě St 25. 3., kromě St 1. 4., kromě St 8. 4., kromě St 15. 4., kromě St 22. 4., kromě St 29. 4., kromě St 6. 5., kromě St 13. 5., kromě St 20. 5., kromě St 27. 5.
Předpoklady
BHFY011p Fyziologie - před.
BHFY011p Fyziologie - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Definice zdraví a nemoci, obecné příčiny nemoci, etiologie a patogeneze nemocí
Stárnutí, definice, projevy, teorie a etiologie, možnosti intervence
Fyziologická i patologická regenerace, hojení ran. Poruchy funkce imunitního systému
Nádorová transformace buňky. Etiologie a projevy nádorových onemocnění v dutině ústní
Zánět, definice, akutní a chronický, mediátory zánětu, zánět v oblasti ústní dutiny, horečka
Vliv vnějších faktorů na organizmus, dlouhodobé účinky léků a dentálních materiálů na tkáně DÚ
Patofyziologie trávicího systému
Radiační patofyziologie, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, ionizující záření jako faktor životního prostředí
Kardiovaskulární nemoci: ateroskleróza a hypertenze, ischemická nemoc srdeční, symptomatologie akutního infarktu, poruchy cév
Autoimunitní nemoci s projevy v oblasti obličeje, ústní dutiny a jícnu
Poruchy výživy: malnutrice a malabsorbce, hypovitaminózy a hypervitaminózy, poruchy příjmu potravy
Endokrinní a metabolické nemoci s důrazem na patofyziologii štítné žlázy a kůry nadledvin
Patofyziologie hemopoietického systému, leukémie a lymfomy, specifické rysy v orofaciální oblasti
Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti se zvláštním zaměřením na hlavové nervy, diferenciální diagnostika bolestí hlavy
Patofyziologie nervového systému s důrazem na hlavové nervy a vegetativní systém
Výstupy z učení
- Student pochopí základní principy patogeneze onemocnění ;
- Student si osvojí zásady hojení ran ;
- Student zná obsah pojmů důležitých pro svou práci: zánět, bolest ;
- Student zná komplikace, které mohou nastat při jeho práci na pacientech s komplexními chorobami ( diabetes mellitus, hypertenze, Cushingův syndrom aj.)
Osnova
 • Definice zdraví a nemoci, obecné příčiny nemoci, etiologie a patogeneze nemocí
 • Stárnutí, definice, projevy, teorie a etiologie, možnosti intervence
 • Fyziologická i patologická regenerace, hojení ran. Poruchy funkce imunitního systému
 • Nádorová transformace buňky. Etiologie a projevy nádorových onemocnění v dutině ústní
 • Zánět, definice, akutní a chronický, mediátory zánětu, zánět v oblasti ústní dutiny, horečka
 • Vliv vnějších faktorů na organizmus, dlouhodobé účinky léků a dentálních materiálů na tkáně DÚ
 • Patofyziologie trávicího systému
 • Radiační patofyziologie, účinek ionizujícího záření na buňky a tkáně, ionizující záření jako faktor životního prostředí
 • Kardiovaskulární nemoci: ateroskleróza a hypertenze, ischemická nemoc srdeční, symptomatologie akutního infarktu, poruchy cév
 • Autoimunitní nemoci s projevy v oblasti obličeje, ústní dutiny a jícnu
 • Poruchy výživy: malnutrice a malabsorbce, hypovitaminózy a hypervitaminózy, poruchy příjmu potravy Endokrinní a metabolické nemoci s důrazem na patofyziologii štítné žlázy a kůry nadledvin
 • Patofyziologie hemopoietického systému, leukémie a lymfomy, specifické rysy v orofaciální oblasti
 • Bolest, dráhy bolesti, patofyziologie a klinika, terapie bolesti se zvláštním zaměřením na hlavové nervy, diferenciální diagnostika bolestí hlavy
 • Patofyziologie nervového systému s důrazem na hlavové nervy a vegetativní systém
Literatura
  povinná literatura
 • KAŇKOVÁ, Kateřina. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 164 s. ISBN 9788021049239. info
Výukové metody
Interaktivní přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen ústní zkouškou. Povinná účast na 11 z 15 přednášek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.