BHVC031s Základy výživy člověka - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno částečně online.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Krobot (přednášející)
Mgr. Monika Kunzová (přednášející)
Mgr. Eliška Lagová (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Šalková Kráľová (přednášející)
Ing. Veronika Išová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Ústav veřejného zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 16:00–17:40 A21/108
Předpoklady
BHFY011p Fyziologie - před. && BHPA021p Patologická anatomie - před.

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli rozumět a být schopni vysvětlit, konkrétně a detailně, následující oblasti: - Základní složky výživy, jejich funkce a význam -Vliv výživy na zdraví -Výživová doporučení - Výživové mýty Především by měli být schopni použít tyto svoje znalosti v intervenci ke změně životního stylu u pacientů i obecné populace.
Výstupy z učení
Student po ukončení předmětu:
- zná základní složky výživy, jejich funkce a význam
- zná vliv výživy na zdraví
- umí vyslovit výživová doporučení
- umí vyvrátit výživové mýty
- používá tyto svoje znalosti v intervenci ke změně životního stylu u pacientů i obecné populace.
Osnova
  • 1) Evoluce výživy člověka 2) Vitaminy 3) Minerální látky 4) Bílkoviny 5) Tuky 6) Energie, energetická rovnováha, nadváha a obezita I 7) Energie, energetická rovnováha, nadváha a obezita II 8) Význam kojení pro dentální zdraví 9) Výživa v ovlivňování zdraví a rizik nemocí (kardio, onko) 10) Výživa v ovlivňování dentálního zdraví I 11) Výživa v ovlivňování dentálního zdraví II 12) Výživová doporučení 13) Bezpečnost a zdravotní nezávadnost potravin a stravy 14) Výživové mýty a mylné cesty
Literatura
    povinná literatura
  • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
    doporučená literatura
  • Zloch Z a kol: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, ISBN 80-246-0269-5
  • Společnost pro výživu: Výživa na začátku 21. Století. Výživaservis, Praha 2005, 79s., ISBN 80-239-6202-7
  • Komárek L, Provazník K: Ochrana a podpora zdraví. 3.LF UK + CINDI, Praha 2011, 99s., ISBN 978-80-260-1159-0
  • Mullerová D: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocí ve schématech. Triton, Praha 2003, 1.vyd., 100s., ISBN 80-7254-421-7
Výukové metody
Semínáře
Metody hodnocení
Účast ve výuce je povinná a je ověřována. Zápočet je udělen na základě kontroly docházky.
Informace učitele
Podmínky pro ukončení předmětu: Základní podmínkou k ukončení předmětu je absolvování povinné výuky -seminářů/cvičení. Bez absolvování povinné výuky není možno v žádném případě zápočet udělit, a student nemůže být ani připuštěn k případné zkoušce - kolokviu. Omluvená absence zůstává neabsolvovanou výukou. Zápočet je udělován na základě absolvování povinné výuky. Je-li předmět ukončován kolokviem či zkouškou, je zadán písemný test obsahující 20 otázek, s nabídkou několika odpovědí, vždy pouze 1 je správná. V případě kolokvia je pro hodnocení prospěl/a třeba mít správně nadpoloviční většinu, v případě zkoušky je hodnocení: F= <11 bodů, E = 11-12 bodů: D = 13-14 bodů: C = 15-16 bodů: B = 17-18 bodů: A = 19-20.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.