BLMP0321 Morfologická a funkční patologie I

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Kamil Ďuriš, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Máchal, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Michal Masařík, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
Věra Ježková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologické fyziologie - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 13:30–15:10 P01013
Předpoklady
BLHV0211c Histopatol.metody - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy vzniku a rozvoje nemocí z pohledu morfologických a patofyziologických přístupů. Tento ucelený pohled poskytne následnou jistotu při rozboru laboratorních výsledků a bude pro ně vodítkem při rozvoji dalších diagnostických metod.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen:
- vysvětlit základní představy o vzniku a rozvoji nemocí z pohledu morfologických a patofyziologických přístupů
- popsat nutnost statického i dynamického hodnocení stavu pacienta.
Osnova
 • 1. Obor patologie, postavení v medicíně, biopsie, autopsie. Zánik organismu, regresivní a metabolické změny.
 • Dr. Filip Sokol
 • 2. Patologická fyziologie jako věda. Nemoc, zdraví, normalita. Zevní faktory vzniku a rozvoje nemocí. Úvod do radiační patofyziologie.
 • Dr. Michal Jurajda
 • 3. Etiologická patologie.
 • Dr. Filip Sokol
 • 4. Zánět. Definice, morfologie, klasifikace.
 • Dr. Filip Sokol
 • 5. Zánět. Buněčné interakce, mediatory, reakce akutní fáze, celková reakce organismu na poškození.
 • Dr. Michal Masařík
 • 6. Charakteristika a principy funkce imunitního systému a jeho poruchy.
 • Dr. Sabina Ševčíková
 • 7. Nádory, klasifikace, biologické vlastnosti.
 • Dr. Filip Sokol
 • 8. Patofyziologie maligního zvratu.
 • Dr. Martin Piskáček
 • 9. Patologie oběhového systému.
 • Dr. Filip Sokol
 • 10. Patologie dýchacího systému.
 • Dr. Filip Sokol
 • 11. Patologie gastrointestinálního traktu.
 • Dr. Filip Sokol
 • 12. Patofyziologie cirkulace.
 • Dr. Michal Jurajda
 • 13. Patofyziologie dýchacího systému.
 • Dr. Michal Jurajda
 • 14. Patofyziologie GIT
 • Dr. Michal Jurajda
Literatura
 • KAŇKOVÁ, Kateřina. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie: Poruchy metabolizmu a výživy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. 59 s. ISBN 80-210-3670-2. info
 • KAŇKOVÁ, Kateřina, Dobroslav HÁJEK, Marcel HORKÝ, Lydie IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Michal JURAJDA, Vladimír KOTALA, Jiří VÁCHA, Anna VAŠKŮ a Vladimír ZNOJIL. Patologická fyziologie pro bakalářské studijní programy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2003. 161 s. 1. vydání. ISBN 80-210-3112-3. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Studenti dostanou zápočet za alespoň 80% účast na přednáškách a úspěšné složení závěrečného testu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.