BPNE051p Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Jana Aberlová (pomocník)
Mgr. Ladislava Jagošová (pomocník)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jaromíra Saláková
Dodavatelské pracoviště: I. neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta (40,00 %), Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (50,00 %), Klinika dětské neurologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (10,00 %)
Rozvrh
Po 11. 10. 9:30–10:40 KDIN N01001, Po 18. 10. 9:30–10:40 B11/234, Po 25. 10. 9:30–10:40 B11/234, Po 1. 11. 9:30–10:40 I.NK N06094, Po 8. 11. 9:30–10:40 I.NK N06094, Po 15. 11. 9:30–10:40 B11/234, Po 22. 11. 9:30–10:40 B11/234, Po 29. 11. 9:30–10:40 B11/234, Po 6. 12. 9:30–10:40 I.NK N06094, Po 13. 12. 9:30–10:40 I.NK N06094
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle předmětu jsou:
- seznámit se s náplní oboru neurologie v oblasti sesterské práce;
- získat přehled o vyšetřovacích metodách v oboru,jejich náročnosti a rizicích zejména sohledem na graviditu;
- seznámit se s klinickým obrazem,průběhem a prognózou nejčastějších neurologických onemocnění a jejich specifickými rysy s ohledem na graviditu
Výstupy z učení
Studentka bude schopna:
- orientace ve vyšetřovacích metodách v neurologii
- rozpoznání základních příznaků neurologického onemocnění u ženy
- řešení případové studie u klientky s neurologickým onemocněním
Osnova
 • Výuka je rozdělena do patnácti 1-hodinových přednášek.
 • 1.Základní principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému.
 • 2. Příznaky neurologických onemocnění v novorozeneckém a kojeneckém věku.
 • 3.Neuroinfekce s přihlédnutím ke graviditě.
 • 4.Poškození mozku v nejčasnějších fázích jeho vývoje.
 • 5.Základy neurologické topiky a syndromologie.Základní topické neurologické syndromy.Neurologický chorobopis.
 • 6.Nervosvalová onemocnění s přihlédnutím ke graviditě.
 • 7.Bolesti hlavy a demyelinizační onemocnění s přihlédnutím ke graviditě.
 • 8.Základy zobrazovacích vyšetřovacích metod v neurologii.
 • 9.Základy dětské vývojové neurologie.
 • 10.Elektrofyziologické vyšetřovací metody v neurologii.
 • 11.Klinické neurologické vyšetření dospělých pacientů.
 • 12.Poruchy řeči.
 • 13.Epileptické záchvaty a těhotenství.
 • 14.Vertebrogenní onemocnění.
 • 15.Těhotenství a cévní onemocnění mozku.
Literatura
Výukové metody
Studium probíhá formou přednášek a diskuzí;
Metody hodnocení
zakončeno závěrečnou ústní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022.