BPPO0422p Porodnictví II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Igor Crha, CSc.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 29. 3. 12:00–14:30 343, Po 12. 4. 12:00–14:30 343, Po 19. 4. 12:00–14:30 343, Po 26. 4. 12:00–14:30 343, Po 3. 5. 12:00–14:30 343, Po 10. 5. 12:00–14:30 343, Po 17. 5. 12:00–14:30 343, Po 24. 5. 12:00–14:30 343, Po 31. 5. 12:00–14:30 343
Předpoklady
BPPO0221p Porodnictví I - př.
Splnění prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je pochopení teoretických základů porodnictví, především s ohledem na patologické stavy v porodnictví. Studenti získají schopnost základní orientace v prevenci, dispenzarizaci, diagnostice závažných stavů ohrožujících těhotenství, porod a šestinedělí. Studenti jsou vedeni k samostatné, aktivní a vědomé péči o těhotnou ženu a rodičku.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- popsat péči o rodičku v průběhu porodu
- připravit potřebné vyšetřovací metody
- definovat hlavní rizika hypoxie
Osnova
  • Studentka si v průběhu teoretické a praktické výuky dokonale osvojí problematiku fyziologického, porodu a šestinedělí včetně nových metod průběžně zaváděných do porodnické praxe.
  • Je schopna se důkladně orientovat v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby stavů vzniklých v průběhu těhotenství , porodu a šestinedělí.
  • Bloky zahrnují historii porodnictví, vývoj a anatomii pohlavních orgánů ženy a mléčné žlázy v těhotenství, fyziologické těhotenství, patologie těhotenství, porodu a šestinedělí, nové směry ve vedení porodu, perinatální medicínu.
Literatura
    doporučená literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
    neurčeno
  • Dewhurst's textbook of obstetrics & gynaecology. Edited by John Dewhurst - D. Keith Edmonds. 8th ed. Chichester, U.K.: Wiley-Blackwell, 2012. xv, 852 p. ISBN 9781119979418. info
Výukové metody
Přednášky podle syllabu, využití videopresentací, presentace názorných kasuistik. Odborná diskuse se studenty, přenášky na téma zvolené studenty.Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
Ukončení: Zápočet, zkouška, SZK Hodnocení výsledků – podmínky ukončení: - 100% účast ve cvičení, kladné hodnocení mentora, souhrnná zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.