BPUD061 Ultrazvuková diagnostika v porodní asistenci - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.9/0. 14. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 2. 3. 9:30–15:20 348A
Předpoklady
Absolvování předmětů Porodnictví, gynekologie a porodní asistence.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Jedná se předmět teoreticko-praktický, výuka probíhá v učebně a následně v terénu. Po absolvování přemětu má student přehled o základech ultrazvukového vyšetřování v gynekologii a porodnictví. Zná základy filozofie screeningu vývojových vad. Detailně je seznámen s postupem při vyšetření vývojových vad a zná nejčastěji se vyskytující vady a jejich UZ obraz. Je schopen provést samostatně ultrazvukové vyšetření malé pánve a základní ultrazvukové vyšetření těhotné ženy k diagnostice těhotenství, polohy a biometrii plodu a placenty.
Výstupy z učení
Po absolvování přemětu je student schopen:
- provést samostatně ultrazvukové vyšetření malé pánve;
- základní ultrazvukové vyšetření těhotné ženy k diagnostice těhotenství, polohy a biometrii plodu a placenty;
- odlišit výskyt nepravidelností;
Osnova
 • Základy ultrazvuku, základní biofyzikální pojmy, způsoby zobrazení, terminologie
 • UZ anatomie ženské pánve
 • Využití UZ v gynekologii
 • Využití UZ v porodnictví
 • UZ screening vývojových vad (I., II., III.trimestr)
 • Diagnostika vývojových vad, přehled nejčastějších vad (UZ obraz, diagnostika, ev terapie)
 • Biochemický screening vývojových vad (kombinovaný, integrovaný)
 • Genetické vyšetření v porodnictví (indikace, provedení)
 • Nejčastější genetická postižení
 • Invazivní prenatální diagnostika –metody (indikace, provedení)
 • Fetální terapie, etické aspekty
Literatura
 • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví : pro posluchače lékařské fakulty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 273 s. ISBN 8024408376. info
 • HÁJEK, Zdeněk, Eduard KULOVANÝ a Milan MACEK. Základy prenatální diagnostiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2000. 423 s. ISBN 807169391X. info
 • VENTRUBA, Pavel. Výběrové přednášky z gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 103 s. ISBN 80-210-1690-6. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1994. 301 s. ISBN 80-7013-182-9. info
 • Vybrané kapitoly z gynekologie a porodnictví. Edited by Aleš Roztočil. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů, 1994. 246 s. ISBN 80-7013-167-5. info
Výukové metody
Presentace a nácvik provádění výkonů prenatální diagnostiky. Využití instruktážního videa, fantomů, výukových pomůcek. Odborná diskuse se studenty.Součástí výuky je také každodenní prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím a následováno klinickou praxí
Metody hodnocení
Ústní zkouška, přednášky, diskuse v hodině, samostudium, klinické cvičení.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Přednášky i cvičení se konají na Gyn. - por. klinice, pracoviště Bohunice, 3. n.p.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.