BRFA0211p Farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.5/0. 7,5. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Kubátová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Květoslava Sedlářová (pomocník)
MUDr. Filip Šiška (pomocník)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav – Teoretická pracoviště – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 2. 10:00–11:40 A19/231, Po 24. 2. 10:00–11:40 A19/231, Po 2. 3. 10:00–11:40 A19/231, Po 9. 3. 10:00–11:40 A19/231
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student rozumět hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické. Bude znát principy lékařské preskripce a práce s lékopisem. Bude umět rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu. Bude schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Výstupy z učení
- student rozumí hlavním mechanismům účinků léčiv a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické - student zná principy lékařské preskripce a práce s lékopisem, umí počítat hodnoty pro individuální přípravu aplikačních roztoků a základní farmakokinetické parametry - student dokáže rozlišovat mezi indikačními třídami léků a profily žádoucích a nežádoucích účinků hlavních zástupců vybraných skupin uvedených v rozvrhu - student je schopen vypočítat základní farmakokinetické parametry po podání léčiva.
Osnova
  • - Obecné farmakologické pojmy. Klasifikace léčiv. - Mechanismy účinků léčiv. - Základy farmakokinetiky. - Faktory ovlivňující účinek léčiva. - Nežádoucí účinky léčiv. Lékové interakce. - Výzkum a vývoj nových léčiv. - Receptorová teorie, farmakologický úvod do VNS. - Protinádorová terapie. - Farmakokinetické procesy a parametry. - Terapeutické monitorování plazmatických koncentrací léčiva.
Literatura
    neurčeno
  • Martínková, Jiřina, a kol.. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů, 2. zcela přepracované vydání, Grada Publishing a.s., 2018. 520 s. ISBN 8027109299.
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na přednáškách vedených učitelem farmakologie.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je vedena formou písemného multivýběrového testu, kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Test má 20 otázek. Za každou zcela správně zodpovězenou otázku je přidělen 1 bod. Hodnocení je následující: známka A = 18-20 bodů; B = 16-17; C = 14-15; D = 12-13; E = 11 bodů; F = 10 a méně bodů.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.