BSBP0521s Propedeutika bakalářské práce II - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (přednášející)
Mgr. Zdeňka Knechtová (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 16. 9. 9:00–10:40 F01B1/309, Po 23. 9. 9:00–10:40 F01B1/309, Po 30. 9. 9:00–10:40 F01B1/309, Po 7. 10. 9:00–10:40 F01B1/309, Po 14. 10. 9:00–10:40 F01B1/309, Po 21. 10. 9:00–10:40 F01B1/309
Předpoklady
BSBP0431 Propedeutika bak. práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnou informace ke zpracování bakalářské práce - Student bude znát požadavky na zpracování a strukturu bakalářské práce - Student bude schopen interpretovat etické aspekty při zpracování bakalářské práce - Student bude schopen formulovat cíle a hypotézy bakalářské práce - Student bude znát možnosti využití informačních zdrojů pro zpracování bakalářské práce - Student bude schopen formulovat problém, který bude prostřednictvím bakalářské práce řešit - Student odevzdá do 30. listopadu návrh tématu bakalářské práce, návrh cílů a hypotéz - Student dostane schválené téma bakalářské práce - Student bude znát svého vedoucího bakalářské práce - Student bude znát způsob komunikace s vedoucím bakalářské práce
Výstupy z učení
Student bude schopen zpracovat metodiku. Student bude schopen získat data. Student bude schopen data zpracovat a adekvátně komentovat.
Osnova
  • Struktura bakalářské práce, téma, název. Etické aspekty bakalářské práce. Cíl bakalářské práce, hypotézy. Informační zdroje a možnosti jejich využití. Časový harmonogram při zpracování bakalářské práce. Formální zpracování bakalářské práce, zpracování bakalářské práce na PC. Náměty pro výběr tématu bakalářské práce. Schválení tématu bakalářské práce. Spolupráce s vedoucím bakalářské práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • IVANOVÁ, Kateřina a Lubica JURÍČKOVÁ. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 99 s. ISBN 9788024418322. info
  • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK a František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 s. ISBN 80-210-2451-3. info
Výukové metody
- interaktivní přednáška - diskuse - domácí příprava
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen po zpracování teoretické části bakalářské práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.