BSGP041p Ošetřovatelská péče v gynekologii a porodnictví - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 20. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Miloslava Kameníková (přednášející)
PhDr. Marie Švábová, MBA (přednášející)
Garance
PhDr. Marie Švábová, MBA
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSOP021 Ošetřovat. postupy I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty širokými vědomostmi v oboru gynekologie a porodnictví, a to v oblasti péče o ženu z pohledu zdraví i nemoci. Seznámit studenty s prevencí, dispenzarizací, diagnostikou a léčbou onemocnění ženských pohlavních orgánů včetně onemocnění prsu. Dále seznamuje studenty s diagnostikou těhotenství, preventivní péčí o těhotnou ženu, rizikové těhotenství, onemocnění v těhotenství, vedení porodu vč. péče o novorozence po porodu. Přednášky se zaměřují i na akutní stavy v gynekologii a porodnictví. Důraz je kladen na odlišnosti individuálních potřeb žen a jejich uspokojování podle věku, včetně zdravého sexuálního života. Seznamuje s odlišnostmi multidisciplinární péče v oblasti primární, sekundární a terciární zdravotnické péče. Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek.
Výstupy z učení
• Studenti získají praktické dovednosti, které jsou v souladu s kompetencemi všeobecné sestry.
• Studenti jsou schopni získané dovednosti aplikovat v reálném prostředí klinické ošetřovatelské praxe.
• Studenti jsou schopni provádět ošetřovatelské výkony s ohledem na dodržování hygienicko-epidemiologických požadavků.
• Během provedení ošetřovatelských výkonů dbají na zachování bezpečí, intimity a pohodlí pacienta.
• Studenti jsou schopni poskytovat péči dětským pacientům, jejich rodičům a ženám na gynekologickém a porodnickém oddělení.
Osnova
 • 1. Neurohumorální řízení menstruačního cyklu
 • 2. Gynekologická endokrinologie
 • 3. Senologie a gynekologická onkologie
 • 4. Urogynekologie, poruchy pánevní statiky
 • 5. Plánované rodičovství
 • 6. Sterilita, diagnostika a léčba neplodnosti
 • 7. Záněty v gynekologii, STD
 • 8. Náhlé příhody v gynekologii
 • 9. Prenatální péče
 • 10. Rizikové těhotenství, nemoci v těhotenství
 • 11. Prenatální diagnostika, perinatální medicína
 • 12. Spontánní porod, nové směry ve vedení porodu, péče o novorozence na porodním sále
 • 13. Náhlé příhody v porodnictví, kritické stavy na porodním sále
 • 14. Porodnické operace
Literatura
  povinná literatura
 • • Pařízek A. a kol. Kritické stavy v porodnictví, Galém,258 s. ISBN: 978-80-726-2949
 • PILKA, Radovan. Gynekologie. Praha: Maxdorf, 2017. 332 stran. ISBN 9788073455309. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
  doporučená literatura
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka, Martina ANDRÉSOVÁ, Petra KADUCHOVÁ, Monika ROUČOVÁ a Eva STAROŠTÍKOVÁ. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. 272 stran. ISBN 9788027102143. info
 • PROCHÁZKA, Martin, Radovan PILKA, Štěpánka BUBENÍKOVÁ, Václava CURTISOVÁ, Martin DOSEDĚL, Jana FRANČÁKOVÁ, Adam HUDEC, Petr JANKŮ, Kateřina JANOUŠKOVÁ, Lumír KANTOR, Jaroslav KLÁT, Vladimír KOREČKO, Marek ĽUBUŠKÝ, Josef MALÝ, Radmila PASTORKOVÁ, Michal PĚTROŠ, Martina STUDNIČKOVÁ, Ondřej ŠIMETKA, Soňa ŠULÁKOVÁ, Blanka VAVŘINKOVÁ, Petr VELEBIL a Radovan VLK. Porodnictví pro studenty všeobecného lékařství a porodní asistence. Olomouc: AED - Olomouc s.r.o., 2016. 243 stran. ISBN 9788090628007. info
 • HÁJEK, Zdeněk, Evžen ČECH a Karel MARŠÁL. Porodnictví. 3., zcela přepracované a d. Praha: Grada, 2014. 538 stran. ISBN 9788024745299. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence : vybrané kapitoly. 1 vyd. Praha: Grada, 2011. 189 s. ISBN 9788024739403. info
Výukové metody
Přednášky / diskuze. Nastudování povinné literatury.
Metody hodnocení
80% účast na přednáškách, ev. řádná omluva během semestru. Závěrečná zkouška ústní formou.

 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/BSGP041p