BSOT0422p Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech, ortopedii a traumatologii II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
2/0/0. 20. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
Kateřina Grosche (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D.
Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Chirurgická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 3. 9:00–10:40 A21/108, Po 20. 3. 9:00–10:40 F01B1/609, Po 27. 3. 9:00–10:40 F01B1/609, Po 3. 4. 9:00–10:40 F01B1/609, Po 17. 4. 9:00–10:40 F01B1/609, Po 24. 4. 9:00–10:40 F01B1/609, Po 15. 5. 9:00–10:40 F01B1/609
Předpoklady
BSOT0321p OšeP v chirurgii I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu bakalářského studia je získat základní vědomosti z oboru chirurgie. Základním pilířem předmětu a důležitým aspektem pro pochopení potřeb pacientů s chirurgickým onemocněním je identifikace problémů chirurgického pacienta, znalost příčin, projevů, diagnostických a terapeutických postupů při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních, náhlých a šokových stavech a poraněních. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou ošetřovatelskou péči u pacientů s chirurgickým onemocněním (vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukace, speciální péče o drény, péče o akutní a chronické rány a stomie). Studijní předmět je koncipován jako prohlubující a rozšiřující vzhledem k náplni bakalářského studia. Po absolvování předmětu bude student schopen rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout a bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc.
Výstupy z učení
po ukončení předmětu bude student schopen:
- znát a ovládat vyšetřovací metody, léčebné postupy, předoperační a pooperační péči, edukaci, speciální péči o drény, péči o akutní a chronické rány a stomie
- chápat potřeby pacientů s chirurgickým onemocněním
- identifikovat problémy chirurgického pacienta, znát příčiny, projevy, diagnostické a terapeutické postupy při vybraných, nejčastěji se vyskytujících onemocněních
- rozpoznat příznaky jednotlivých chorob a v rámci své specializace také event. terapeuticky zasáhnout a bude schopen u akutních stavů poskytnout kvalifikovanou první pomoc
Osnova
 • NPB – rozdělení
 • NPB zánětlivého charakteru a ileózní stavy
 • Poranění pohybového aparátu – základní pojmy
 • Klasifikace zlomenin, zásady léčby zlomenin
 • Hemothorax, pneumothorax, poranění hrudníku
 • Poranění skeletu HK a DK
 • Urologické nádory, zánětlivá urologická onemocnění, urolitiáza
 • Popáleniny – rozdělení, zásady léčby
 • Ortopedie – vymezení oboru, protetické pomůcky
 • Kraniocerebrální poranění
 • Předoperační příprava
 • Anestezie – způsoby, rozdělení
 • Celková anestezie
 • Problematika léčby bolesti
 • Druhy ran – rozdělení, typy, způsoby hojení
 • Kardiochirurgie
 • Cévní chirurgie
 • Štítná žláza
 • Onemocnění prsní žlázy
 • Kýly
 • Chirurgie plic a mediastina
 • Chirurgické onemocnění tlustého střeva a konečníku
 • Chirurgie gastroduodena, vředová choroba
 • Onemocnění slinivky břišní a sleziny
 • Choroby žlučových cest a žlučníku
 • Chirurgie jater
 • Minimálně invazivní chirurgie – laproskopie, torakoskopie
Literatura
  doporučená literatura
 • JEDLIČKOVÁ, Jaroslava. Ošetřovatelská perioperační péče. 2. rozšířené vydání. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2019. 330 stran. ISBN 9788070135983. info
 • LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014. 132 stran. ISBN 9788070135693. info
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • HANKE, Ivo, Jan DOLEŽAL, Jindřich VOMELA, Naděžda VOMELOVÁ, Tomáš GROLICH, Jana HIANIKOVÁ, Ladislav MITÁŠ, Radoslav HRIVNÁK, Teodor HORVÁTH, Jaroslav IVIČIČ, Jaroslava JEDLIČKOVÁ a Miriama MARKOVÁ. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2013. 139 s. info
 • HANKE, Ivo. Perioperační péče o pacienta v hrudní chirurgii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 139 s. ISBN 9788070135549. info
 • KALÁB, Martin. Perioperační péče o pacienta v kardiochirurgii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 243 s. ISBN 9788070135570. info
 • REPKO, Martin, Jaroslava BAJEROVÁ, Jindřiška HASTÍKOVÁ, Boris CHRÁST, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Jiří JOCHYMEK, Miroslav NÝDRLE, Marek ROUCHAL, Luděk RYBA a Pavel ŽENČICA. Perioperační péče o pacienta v ortopedii. 1. vyd. Brno: NCO NZO, 2012. 186 s. ISBN 978-80-7013-549-5. info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • Chirurgie v kostce : vybrané kapitoly. Edited by Alexander Ferko. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 591 s. ISBN 8024702304. info
  neurčeno
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 stran. ISBN 9788070135365. info
 • ZEMAN, Miroslav. Chirurgická propedeutika. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2000. 516 s. ISBN 8071697052. info
 • DUDA, Miloslav. Práce sestry na operačním sále. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2000. 389 s. ISBN 8071696420. info
Výukové metody
Prezentace projektu, diskuse ve výuce, domácí příprava.
Metody hodnocení
Podmínkou pro udělení zápočtu je plná účast ve výuce. Ústní zkouška.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/BSOT0422p