BZNG051p Neodkladná péče v gynekologii a porodnictví - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 20. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Anna Jouzová (přednášející)
MUDr. Ivana Meixnerová (přednášející)
PhDr. Marie Švábová, MBA (přednášející)
Magdalena Nemetzová (pomocník)
Garance
PhDr. Marie Švábová, MBA
Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 14:20–16:00 GPK N03031, Pá 22. 10. 14:20–16:00 GPK N03031, Pá 29. 10. 14:20–16:00 GPK N03031, Pá 5. 11. 14:20–16:00 GPK N03031, Pá 12. 11. 14:20–16:00 GPK N03031
Předpoklady
BZPA0422p Patologie II - přednáška
Úspěšné ukončení předmětu BZPA0321p; BZPA0321c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický. Patří ke komplexu předmětů klinického ošetřovatelství;
Seznamuje studenty s péčí o ženu v jednotlivých věkových obdobích a to jak ve zdraví, tak i v nemoci. Zaměřuje se také na období gravidity, zejména pak na akutní stavy, které se mohou vyskytnout, dále na porod a ošetření novorozence, včetně případné resuscitace;
Studenti budou schopni se orientovat v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby akutních gynekologických stavů a stavů vzniklých v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v problematice prevence, dispenzarizace, diagnostiky a léčby akutních gynekologických stavů a stavů vzniklých v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí
- praktického ošetření ženy a novorozence při porodu v terénu či domácnosti, při fyziologickém i patologickém porodu
- pečovat o ženu v šestinedělí a o ženu při náhlé příhodě v těhotenství, během porodu a v šestinedělí.
Osnova
 • Patofyziologie a patologie rodidel (záněty, nádorová onemocnění, stavba a funkce);
 • Hlavní témata jsou:
 • Akutní stavy v gynekologii - mimoděložní těhotenství, metrorrhagie, komplikace při gynekologických operacích
 • Akutní stavy v těhotenství - abort, krvácení, eklampsie, trauma, bezvědomí
 • Akutní stavy při porodu - abrupce placenty, hypoxie, předčasný porod, krvácení, atonie
 • Akutní stavy a komplikace při porodnických operacích
 • Akutní stavy v šestinedělí - mastitida, residua, endometritida
Literatura
 • MAREŠOVÁ, Pavlína. Moderní postupy v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2014, 301 s. ISBN 9788020431530. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 269 s. ISBN 9788024733739. info
 • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví : pro posluchače lékařské fakulty. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2011, 273 s. ISBN 9788024419756. info
 • ŽIVNÝ, Jaroslav. Gynekologie a porodnictví : testy. 2., rozšíř. a přeprac. v. Praha: Galén, 2007, 376 s. ISBN 9788024613222. info
 • HOLUB, Zdeněk a Tomáš BURNOG. Kazuistiky z gynekologie a porodnictví. Praha: Galén, 2002, s. 50-52. ISBN 80-7262-144-0. info
 • BELKOV, Atanas-Ivan a Richard FERANEC. Krvácivé stavy v gynekologii a porodnictví. In Akutní stavy v terénní praxi. Brno: Neuveden, 2001. info
Výukové metody
Přednáška, kazuistiky, diskuze.
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka bude probíhat 10 hodin přednáškou a 10 hodin samostudiem na základě požadavků předmětu.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.