BZNN051p Neodkladná péče v neurologii - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
1.5/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Yvonne Benešová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (přednášející)
PhDr. Mgr. Milena Košťálová, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Eva Vlčková, Ph.D. (přednášející)
Jaromíra Saláková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jaromíra Saláková
Dodavatelské pracoviště: Neurologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 10. 10. 10:00–11:15 KDIN N01062, Po 17. 10. 10:00–11:15 A21/112, Po 24. 10. 10:00–11:15 B11/234, Po 31. 10. 10:30–11:45 I.NK N06094, Po 7. 11. 10:30–11:45 I.NK N06094, Po 14. 11. 10:00–11:15 A21/112, Po 21. 11. 10:00–11:15 B11/234, Po 28. 11. 10:00–11:15 A21/112, Po 5. 12. 10:30–11:45 I.NK N06094, Po 12. 12. 10:30–11:45 I.NK N06094
Předpoklady
BZPA0422p Patologie II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student bude schopen:
- orientace ve vyšetřovacích metodách v neurologii
- rozpoznání základních příznaků neurologického onemocnění u dětí a dopělých
- diferenciální diagnostiky základních neurologických onemocnění a jejich ošetření v přednemocniční a intenzívní péči
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- orientace ve vyšetřovacích metodách v neurologii
- rozpoznání základních příznaků neurologického onemocnění u dětí a dopělých
- diferenciální diagnostiky základních neurologických onemocnění a jejich ošetření v přednemocniční a intenzívní péči
Osnova
 • Základní principy anatomického a funkčního uspořádání NS
 • Neurologické vyšetření, anamnéza, diagnostika, diferenciální diagnostika
 • Neurointenzívní péče, monitorování pacienta
 • Obecné a specifické terapeutické postupy v neurologii, včetně farmakoterapie
 • Onemocnění nervového systému: poruchy vědomí kvantitativní a kvalitativní, infekční onemocnění, cévní mozkové příhody, poruchy komunikace (afázie, dysartrie, dysfonie, endotracheální kanyla, tracheostomie), neurotraumata, epilepsie, nádorová onemocnění, neuromuskulární onemocnění, roztroušená skleróza, encefalopatie.
 • Akutní stavy v neurologii.
 • Rozbor případových studií.
Literatura
  doporučená literatura
 • ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Grada, 2018. 479 stran. ISBN 9788027105960. info
 • Diferenciální diagnostika v neurologii. Edited by Petr Herle. Praha: Raabe, 2015. 199 stran. ISBN 9788074961717. info
 • DRÁPELOVÁ, Eva. Neurologie I. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 17 s. ISBN 978-80-210-7383-8. URL info
 • TRUBÁKOVÁ, Monika. Neurologie II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 88 s. ISBN 978-80-210-7177-3. URL info
 • SLEZÁKOVÁ, Zuzana. Ošetřovatelství v neurologii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 232 s. ISBN 9788024748689. info
 • REMEŠ, Roman a Silvia TRNOVSKÁ. Praktická příručka přednemocniční urgentní medicíny. 1. vydání. Praha: Grada, 2013. 240 stran. ISBN 9788024745305. info
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
Výukové metody
Klinická stáž a cvičení, nácvik dovednosti pod supervizí, diskuze
Metody hodnocení
Ukončení: ústní zkouška
100% účast ve cvičení, aktivita, kazuistika
Informace učitele
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘSTVÍ (BZNN051P) NA LF MU Zkušební zkoušky z NEUROLOGIE (celkem 3 otázky, z toho 1 z obecné neurologie) I. Obecná část 1. Základní principy anatomického a funkčního uspořádání nervového systému. 2. Mozkové laloky 3. Základní principy vývoje nervového systému. Psychomotorický vývoj novorozence a kojence 4. Specifika a příznaky postižení nervového systému v dětském věku. 5. Základy neurologické topiky a syndromologie. Základní topické neurologické syndromy 6. Klinické neurologické vyšetření. Fyziologické reflexy – typy, příklady, využití v diagnostice 7. Motorická dráha, typy paréz 8. Mozeček a extrapyramidový systém 9. Senzibilita – základy anatomie a funkce, hlavní senzitivní syndromy 10. Hlavové nervy I – VI. 11. Hlavové nervy VII-XII. 12. Poruchy řeči 13. Smrt mozku 14. Základy vyšetřovacích metod I (EEG, EMG, EP, ultrasonografie, vyšetření mozkomíšního moku, lumbální punkce) 15. Základy vyšetřovacích metod II (neuroradiologie: RTG, PMG, CT, MR, SPECT, PET). II. Speciální část 1. Poškození mozku v nejčasnějších fázích jeho vývoje, Dětská mozková obrna 2. Epileptické záchvaty – klasifikace 3. Vertebrogenní onemocnění 4. Cévní onemocnění mozku – péče o pacienty s akutní CMP 5. Ischemické cévní mozkové příhody 6. Nitromozkové krvácení a subarachnoidální krvácení 7. Bolesti hlavy 8. Mozkové nádory 9. Roztroušená skleróza mozkomíšní 10. Neuroinfekce 11. Traumata mozku 12. Traumata míchy 13. Postižení NS u cukrovky, onemocnění jater, ledvin, chronického etylismu 14. Mononeuropatie, polyneuropatie 15. Nemoci kosterního svalstva (svalové dystrofie, myozitidy, myastenia gravis) 16. Kvantitativní a kvalitativní poruchy vědomí, patofyziologie, příčiny, diff. diagnostika 17. Krátkodobé poruchy vědomí(synkopy, kolapsy ),příčiny a terapie 18. Delirium 19. Křečové stavy , epileptické a neepileptické křeče, vyšetření a terapie
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.