BZUM0655c Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0.5/0. 7. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jana Flajšingrová (cvičící)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Kosková (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (cvičící)
MUDr. Roman Malý (cvičící)
Mgr. Monika Metznerová (cvičící)
Mgr. Branislav Moravčík (cvičící)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Garance
MUDr. Martin Slezák
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pospíšil
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta (80,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta (20,00 %)
Rozvrh
St 16. 2. 11:30–13:10 N02144, St 23. 2. 11:30–13:10 N02144, St 2. 3. 13:00–14:40 F37/111, 13:00–14:40 F37/114, St 9. 3. 11:30–13:10 F37/114, 11:30–13:10 F37/111, St 16. 3. 11:30–13:10 F37/111, 11:30–13:10 F37/114
Předpoklady
BZUM0554p Urg.med.pro zdr. zách. IV - p. && BZUM0554c Urg.med.pro zdr. zách. IV - cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře je profilující teoreticko–praktický předmět. Jeho cílem je připravit studenty teoreticky i prakticky pro výkon profese zdravotnického záchranáře, člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby či týmu oddělení urgentního příjmu nemocnic.
Výstupy z učení
Student bude:
- prakticky schopen komplexní základní diagnostiky, ošetření, zajištění při transportu, vedení dokumentace a kvalitního předání pacienta s akutním postižením zdraví do nemocničního zařízení.
Osnova
 • Postupy vyšetření a ošetření používané v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči u dalších závažných postiženích zdraví jednotlivce, která by bez neodkladné péče vedla k prohlubování chorobných stavů či utrpení postiženého, včetně vedení extramurálního porodu, problematiky léčebných a fixačních pomůcek, transportních a vyprošťovacích prostředků a jejich použití, transportních poloh pacienta, zvládnutí veškeré přístrojové techniky a komunikačních prostředků.
Literatura
 • POLÁK, Martin. Urgentní příjem : nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a dop. Praha: Mladá fronta, 2016. 767 stran. ISBN 9788020439390. info
 • MISTOVICH, Joseph J., Keith J. KARREN a Brent HAFEN. Prehospital emergency care. 10th ed. Boston: Pearson, 2014. iv, 1422. ISBN 9780133369137. info
 • ŠTOREK, Josef a Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013. 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 400 s. ISBN 9788024744346. info
 • LIMMER, Daniel J. a Michael F. O'KEEFE. Emergency care. 12th ed. Boston: Brady, 2012. xxxix, 128. ISBN 9780132543804. info
 • Foundations for paramedic practice : a theoretical perspective. Edited by Amanda Blaber. 2nd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Education, 2012. x, 271. ISBN 9780335243877. info
 • Sanders' paramedic textbook. Edited by Gregory Pete - Aldan Ward. [S.l.]: Mosby, 2010. ix, 1044. ISBN 9780723434436. info
 • Sestra a urgentní stavy. Translated by Libuše Čížková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008. 549 s. ISBN 9788024725482. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004. xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
Výukové metody
Diskuze, prezentace kazuistik, řešení postupů, účast na cvičení integrovaného záchranného systému.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet 100% účast na výuce, aktivní zapojení v diskuzi, účast na cvičení integrovaného záchranného systému.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.