BZUM0655p Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře V - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
1.4/0/0. 21. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Helena Antoni, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Flajšingrová (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., FESAIC (přednášející)
Mgr. Lucie Kosková (přednášející)
doc. MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
MUDr. Roman Malý (přednášející)
Mgr. Monika Metznerová (přednášející)
Mgr. Branislav Moravčík (přednášející)
MUDr. Dagmar Seidlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Martin Slezák (přednášející)
MUDr. Roman Štoudek (přednášející)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Garance
MUDr. Martin Slezák
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Michal Pospíšil
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 13. 2. 9:00–12:20 A19/326, Po 20. 2. 9:00–12:20 A19/326, Po 27. 2. 9:00–12:20 A19/326, Po 6. 3. 9:00–12:20 A19/326, Po 13. 3. 9:00–12:20 A19/326
Předpoklady
BZUM0554p Urg.med.pro zdr. zách. IV - p. && BZUM0554c Urg.med.pro zdr. zách. IV - cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Urgentní medicína pro zdravotnické záchranáře je profilující teoreticko–praktický předmět. Jeho cílem je připravit studenty teoreticky i prakticky pro výkon profese zdravotnického záchranáře, člena výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby či týmu oddělení urgentního příjmu nemocnic.
Výstupy z učení
Student bude:
- mít komplexní znalosti potřebné k vyšetření a ošetření pacienta používané v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči u dalších závažných postiženích zdraví jednotlivce, včetně vedení extramurálního porodu, schopen praktického použití dostupných léčebných a fixačních pomůcek, transportních a vyprošťovacích prostředků, transportních poloh,
- bezchybně zvládat veškerou běžně používanou přístrojovou techniku a komunikační prostředky.
Osnova
 • Postupy vyšetření a ošetření používané v přednemocniční a nemocniční neodkladné péči u závažných postižení zdraví jednotlivce, která by bez neodkladné péče vedla k prohlubování chorobných stavů či utrpení postiženého a v neposlední řadě i vedení extramurálního porodu, dostupné léčebné a fixační pomůcky, transportní a vyprošťovací prostředky a jejich použití, transportní polohy pacienta, význam a efektivní využití veškeré přístrojové techniky a komunikačních prostředků.
 • V rámci předmětu studenti absolvují online kurz "Hyperbarická medicína pro zdravotnické záchranáře" zaměřený na získání poznatků o potápěčské medicíně, potápěčské fyziologii a aplikacích a indikacích HBO. Kurz vznikl díky projektu „Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu“, který je realizován z programu Interreg V-A SK-CZ a spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.
Literatura
 • POLÁK, Martin. Urgentní příjem : nejčastější znaky, příznaky a nemoci na oddělení urgentního příjmu. Druhé, přepracované a dop. Praha: Mladá fronta, 2016, 767 stran. ISBN 9788020439390. info
 • MISTOVICH, Joseph J., Keith J. KARREN a Brent HAFEN. Prehospital emergency care. 10th ed. Boston: Pearson, 2014, iv, 1422. ISBN 9780133369137. info
 • ŠTOREK, Josef a Petr HERLE. Urgentní medicína pro všeobecné lékaře. Praha: Raabe, 2013, 152 s. ISBN 9788087553961. info
 • ŠEBLOVÁ, Jana a Jiří KNOR. Urgentní medicína v klinické praxi lékaře. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 400 s. ISBN 9788024744346. info
 • LIMMER, Daniel J. a Michael F. O'KEEFE. Emergency care. 12th ed. Boston: Brady, 2012, xxxix, 128. ISBN 9780132543804. info
 • LIMMER, Daniel J. a Michael F. O'KEEFE. Workbook for emergency care. 12th ed. Boston: Brady, 2012, ix, 512. ISBN 9780132375344. info
 • Sanders' paramedic textbook. Edited by Gregory Pete - Aldan Ward. [S.l.]: Mosby, 2010, ix, 1044. ISBN 9780723434436. info
 • Sestra a urgentní stavy. Translated by Libuše Čížková. 1. české vyd. Praha: Grada, 2008, 549 s. ISBN 9788024725482. info
 • ZADÁK, Zdeněk a Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 335 s. ISBN 9788024720999. info
 • POKORNÝ, Jiří. Urgentní medicína. 1. vyd. Praha: Galén, 2004, xxiii, 547. ISBN 8072622595. info
Výukové metody
Diskuze, prezentace kazuistik, řešení postupů, účast na cvičení integrovaného záchranného systému.
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet; účast na výuce, aktivní zapojení v diskuzi, účast na cvičení integrovaného záchranného systému.
Informace učitele
https://hymoninterreg.eu/course/view.php?id=98
ONLINE KURZ HYPERBARICKÁ MEDICÍNA PRO ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANÁŘE: https://hymoninterreg.eu/course/view.php?id=98
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2024, jaro 2025.