DSDP056 Doctoral thesis preparation

Faculty of Medicine
spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s) (from 5 credits increase by 5). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Brhel, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Brychta, CSc. (lecturer)
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Oldřich Coufal, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. RNDr. Svatopluk Čech, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Černý, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva Češková, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Dastych, CSc., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (lecturer)
MUDr. Lenka Dostalová Kopečná, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Hana Došková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (lecturer)
prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Karel Dvořák, CSc. (lecturer)
prof. Ing. Petr Dvořák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lubomír Elbl, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Josef Feit, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (lecturer)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Tomáš Freiberger, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Renata Gaillyová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Radek Hart, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc. (lecturer)
MUDr. Ota Hlinomaz, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Husa, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc. (lecturer)
MUDr. Josef Chovanec, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Janíček, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Roman Janisch, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Ivan Justan, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Petr Kala, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA (lecturer)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Krupa, CSc. (lecturer)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (lecturer)
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (lecturer)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (lecturer)
doc. MUDr. Růžena Lábrová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Lokaj, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ondřej Ludka, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Milan Machálka, CSc. (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (lecturer)
doc. MUDr. Michal Mašek, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (lecturer)
prof. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Zdeněk Novák, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Palyza, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Libor Paša, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Igor Penka, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (lecturer)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (lecturer)
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslava Sedláčková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (lecturer)
doc. MUDr. Karolína Skorkovská, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Jarmila Skotáková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (lecturer)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Pavel Smilek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D., MBA (lecturer)
doc. MUDr. Svatava Snopková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Robert Staffa, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (lecturer)
doc. RNDr. Jiřina Škorpíková, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D. (lecturer)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Anna Vašků, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Veselý, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Radek Veselý, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (lecturer)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA (lecturer)
doc. MUDr. Jiří Vokurka, CSc. (lecturer)
MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (lecturer)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Pavel Weber, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (lecturer)
doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc. (lecturer)
MUDr. Michal Zelený, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Supplier department: Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 226 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Sběr dat nebo experimentální práce
Assessment methods (in Czech)
konzultace se školitelem - zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
General note: Zahrnuje sběr dat, studium potřebné literatury, statistické zpracování, prezentaci dat.
Credit evaluation note: 0/0/0. 15 kr. (od 5 krok 5 kred). Přípravu DISERTAČNÍ PRÁCE hodnotí a určuje školitel po dohodě se studentem. Počet kreditů je minimálně 5, max. 15. Doporučený počet kreditů předmětu za celé studium je 120. Ukončení: z.
Information on course enrolment limitations: Hodnocení zadává školitel
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, autumn 2022, spring 2023, autumn 2023, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (spring 2022, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2022/DSDP056