DSMLM01 Moderní laboratorní metody v medicíně

Lékařská fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Ing. Martina Almáši, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (přednášející)
Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Interní hematologická a onkologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
DSMLM01/1: Po 4. 4. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, Út 5. 4. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, St 6. 4. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, Čt 7. 4. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, Pá 8. 4. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials
DSMLM01/2: Po 30. 5. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, Út 31. 5. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, St 1. 6. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, Čt 2. 6. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials, Pá 3. 6. 9:00–12:30 viz studijní materiály/see study materials
Předpoklady
Základní znalosti v oblasti molekulární biologie a zájem o obor.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Cíle předmětu
Výuka probíhá v Centru molekulární biologie a genové terapie IHOK LF MU / FN Brno a OKH FN Brno a kombinuje přednášky o aktuálních molekulárně-biologických přístupech využívaných v lékařské praxi, zejména v onkologické a hematologické diagnostice, s praktickými ukázkami analýz pacientských vzorků. Student je schopen popsat využití molekulárně biologických metod v hematoonkologii a aplikovat získané poznatky v dalším studiu a následné praxi.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen využívat určité molekulárně biologické metody v hematoonkologii a aplikovat získané poznatky v dalším studiu a následné praxi.
Osnova
  • Teoretický úvod: využití molekulární genetiky v onkologii a hematologii, moderní metody analýzy lidského genomu • Praktická část: izolace DNA/RNA z krve, imunomagnetická separace krevních buněk, techniky PCR a real time PCR, detekce minimální zbytkové choroby, detekce infekčních patogenů pomocí PCR, DNA sekvenování nové generace (NGS)- analýza exomů a amplikonů, imunofluorescenční značení monoklonálními protilátkami, flow cytometrická analýza T a B lymfocytů z periferní krve, další techniky dle zájmu a aktuálních možností laboratoře.
Výukové metody
Výuka kombinuje teoretickou přípravu v oblasti molekulárně-biologických přístupů využívaných v lékařství, zejména v oboru onkologie, praktickými ukázkami provedení analýz.
Informace učitele
Náplň výběrové stáže, organizované Interní hematologickou a onkologickou klinikou (IHOK) ve FN Brno Bohunice pro studenty VI. ročníku všeobecného směru a dále pro postgraduální studenty hematologie a onkologie či pro studenty jiných fakult MU. Na tuto výběrovou stáž je nutno se dopředu hlásit na uvedené kontaktní adrese.
Kapacita: max. 10 studentů na jeden týdenní blok
Kontakt pro přihlášku na výuku:
sekretariát CMBGT IHOK, FN Brno: Světla Kuhrová, tel.: 53223 4623, E-mail: kuhrova.svetla@fnbrno.cz
Termíny: I. blok v termínu 4. 4. 2022 – 8. 4. 2022 II. blok v termínu 30. 5. 2022 – 3. 6. 2022
Zahájení výuky: 9,00 hod. Doporučená výbava, požadavky: přezutí, plášť, poznámkový blok
minimální počet studentů: 3
při menším počtu studentů než 3 proběhne pouze praktická část
Pracoviště zajišťující výuku:
Pondělí, úterý, pátek – Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, FN Brno, pracoviště Dětská nemocnice, Černopolní 9, 625 00 Brno, pavilon L
Středa – Centrum molekulární medicíny CEITEC, UKB, budova A35, 2. NP, CF Genomika
Čtvrtek - Laboratoře experimentální hematologie a buněčné imunoterapie (LEHABI) při Oddělení klinické hematologie (OKH) FN Brno pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, 625 00 Brno, pavilon CH, 4. patro (vstup přes 1. NP pavilonu L)
Program výuky - Pondělí, úterý, středa
Termíny:
I. blok pondělí až středa - od 4. 4. 2022 do 6. 4. 2022
II. blok pondělí až středa - od 30. 5. 2022 do 1. 6. 2022
Místo výuky: PO, ÚT: 9h Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, pracoviště Dětská nemocnice, budova L, Černopolní 9, 625 00 Brno, tel.: 532234623
ST: 9h Centrum molekulární medicíny CEITEC, UKB, budova A35, 2. NP, CF Genomika
Odborný garant: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.
Vyučující: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D., Ing. Ivana Ježíšková, PhD., Mgr. Karla Plevová, PhD., doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D., Mgr. Jana Kotašková, Ph.D., Ing. Ivana Ježíšková, Ph.D., Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D., Mgr. Marek Borský, Mgr. Viera Hrabčáková, Ph.D.
Program pondělí, úterý: Metody molekulární genetiky v onkologii a molekulárně biologická detekce oportunních infekcí (teoretický úvod a praktické ukázky, metody izolace DNA/RNA, techniky PCR a real time PCR, detekce minimální reziduální choroby, detekce buněčného chimerismu, detekce oportunních infekcí), prohlídka pracoviště.
Program středa:
Využití genomických přístupů v onkologické diagnostice – DNA sekvenování nové generace (NGS) a jeho využití pro analýzu genomů i jednotlivých genů, metody analýzy genové exprese, metody pro analýzy jednotlivých nádorových buněk. Příklady aplikací v klinickém výzkumu a diagnostice. Ukázka laboratoří a laboratorních zařízení, v nichž se tyto analýzy provádí.
Program výuky – Čtvrtek - program garantuje Ing. Martina Almáši, Ph.D.
Termíny:
I. blok čtvrtek 7. 4. 2022
II. blok čtvrtek 2. 6. 2022
Místo výuky: 9 h zasedací místnost UKB, ILBIT A3, Kamenice 5, 625 00 Brno: Ing. Martina Almáši, Ph.D. Separace plazmatických buněk pomocí MACS Doc. RNDr. Sabina Ševčíková, Ph.D. Využití genomiky u mnohočetného myelomu, prohlídka laboratoří v pavilonu A3
11h Praktická část na LEHABI, OKH FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno
Ing. Martina Almáši, Ph.D., Bc. Marcela Štouračová: Separace plazmatických buněk pomocí MACS, izolace mononukleárních buněk z kostní dřeně
Program výuky – Pátek – program garantuje Mgr. Marek Borský
Termíny:
I. blok pátek 8. 4. 2022
II. blok pátek 3. 6. 2022
Místo výuky: Centrum molekulární biologie a genové terapie (CMBGT) IHOK, sekce průtokové cytometrie, pracoviště Dětská nemocnice, budova L, Černopolní 9, 625 00 Brno, tel.: 532234623
Vyučující: Mgr. Viera Hrabčáková, Ph.D., Mgr. Marek Borský
Téma: Průtoková cytometrie v diagnostice hematoonkologických malignit.
Přednáška - principy imunofluorescence, průtoková cytometrie a cell sorting, aplikace v hematoonkologii
Praktická část - imunofluorescenční značení monoklonálními protilátkami, analýza subpopulací lymfocytů periferní krve.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, jaro 2024.