DSOP046 Professional Training IV

Faculty of Medicine
spring 2023
Extent and Intensity
0/0/0. 8 credit(s) (from 1 credit increase by 1). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (lecturer)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (lecturer)
prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc. (lecturer)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (lecturer)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Supplier department: Faculty of Medicine
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 230 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Teoretická příprava v oborově specializovaném předmětu, účast na oborovém semináři, aktiv.přednáška, studium literatury, absolvování oborového předmětu atd.
Assessment methods (in Czech)
Tento předmět zahrnuje i zkoušky, zápočty a kolokvia za předměty specifické pouze pro danou OR a určuje si je každá OR samostatně
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught each semester.
Credit evaluation note: Hodnocení v rámci dané škály podle intenzity plnění kroků: účast na oborovém semináři, absolvování oborového předmětu, aktivní přednáška, studium literatury.
Information on course enrolment limitations: Hodnocení kredity zadává na návrh školitele přednosta školícího pracoviště
The course is also listed under the following terms Autumn 2006, Spring 2007, Autumn 2007, Spring 2008, Autumn 2008, Spring 2009, Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, autumn 2018, spring 2019, autumn 2019, spring 2020, autumn 2020, spring 2021, autumn 2021, spring 2022, autumn 2022, autumn 2023, spring 2024.
  • Enrolment Statistics (spring 2023, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2023/DSOP046