DSOP088 Odborná příprava VIII

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 8 kr. (od 1 krok 1 kred). Hodnocení v rámci dané škály podle intenzity plnění kroků: účast na oborovém semináři, absolvování oborového předmětu, aktivní přednáška, studium literatury. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (přednášející)
Dr. Vincenzo Micale, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Hodnocení kredity zadává na návrh školitele přednosta školícího pracoviště
Mateřské obory/plány
předmět má 230 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
získání zápočtu za napsání cizojazyčné publikace pro časopis nebo sborník a zápočtu za přednesení cizojazyčné přednášky včetně řízení následné diskuse na kvalifikovaném odborném fóru
Metody hodnocení
zápočty uděluje školitel nebo hodnotitel předem stanovený oborovou radou
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, podzim 2023, jaro 2024.