EMAN0121p Anatomie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
3/0/0. 45. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Karolína Bretová (cvičící)
Mgr. Klaudia Hašanová (cvičící)
MVDr. Ivana Pračková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12. 9. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 19. 9. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 26. 9. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 3. 10. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 10. 10. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 17. 10. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 24. 10. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 31. 10. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 7. 11. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 14. 11. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 21. 11. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 28. 11. 7:30–10:00 B22/116 aula, Po 5. 12. 7:30–10:00 B22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1. vyjmenovat na základě teoretických informací pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie všechny části skeletu lidského těla včetně podrobného reliéfu
2. popsat spojení jednotlivých kostí
3. identifikovat jednotlivé svaly na lidském těle
4. využít teoretických znalostí při stanovení pohybů v jednotlivých kloubech
5. charakterizovat pohyby jednotlivých svalů
6. vytvořit si představu o zapojení jednotlivých svalů či svalových skupin při konkrétních pohybech lidského těla
7. porozumět stavbě i součinnosti celého pohybového aparátu.
8. definovat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie jednotlivé orgánové systémy (trávicí, dýchací, močový, mužský pohlavní)
9. vyjmenovat všechny orgány těchto soustav a vysvětlit jejich morfologii
10. využít teoretických znalostí pro vytvoření představy o uložení jednotlivých orgánů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1. vyjmenovat na základě teoretických informací pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie všechny části skeletu lidského těla včetně podrobného reliéfu
2. popsat spojení jednotlivých kostí
3. identifikovat jednotlivé svaly na lidském těle
4. využít teoretických znalostí při stanovení pohybů v jednotlivých kloubech
5. charakterizovat pohyby jednotlivých svalů
6. vytvořit si představu o zapojení jednotlivých svalů či svalových skupin při konkrétních pohybech lidského těla
7. porozumět stavbě i součinnosti celého pohybového aparátu.
8. definovat pomocí mezinárodně platné anatomické terminologie jednotlivé orgánové systémy (trávicí, dýchací, močový, mužský pohlavní)
9. vyjmenovat všechny orgány těchto soustav a vysvětlit jejich morfologii
10. využít teoretických znalostí pro vytvoření představy o uložení jednotlivých orgánů.
Osnova
 • 1. Úvod do anatomie (nomenklatura, roviny a směry na těle). Kosterní soustava obecně, obecná pravidla popisu kostí. Úvod do rentgenologie. Kostra páteře a hrudníku.
 • 2. Kostra horní končetiny.
 • 3. Kostra dolní končetiny.
 • 4. Kosti neurokrania.
 • 5. Kosti splanchnokrania. Lebka jako celek.
 • 6. Klouby (obecná stavba). Čelistní kloub, spoje kraniovertebrální, páteře a hrudníku. Spoje horní končetiny (art. humeri, art. cubiti).
 • 7. Spoje horní končetiny (art. radiocarpalis et mediocarpalis, canalis carpi). Spoje dolní končetiny (art. coxae, art. genus, art. talocruralis, art. tarsi transversa). Klenba nožní.
 • 8. Základní princip popisu svalu. Svaly zad a pletence horní končetiny.
 • 9. Svaly horní končetiny 2 a dolní končetiny.
 • 10. Trávicí soustava 1 (stavba stěny trávicí trubice, dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, tenké a tlusté střevo).
 • 11. Trávicí soustava 2 (játra, žlučník, vývodné cesty žlučové, slinivka břišní). Dutina peritoneální, peritoneum. 12. Příprava na pitevnu: vznik míšního nervu, plexus brachialis, lumbalis, sacralis.
 • 13. Pitevní blok (pitva zad, horní a dolní končetiny).
 • 14. Dýchací soustava (laryngeální svaly a jejich funkce, laryngoskopický obraz, cévní zásobení, mechanismus dýchání).
 • 15. Anatomie mužského a ženského pohlavního ústrojí
Literatura
  doporučená literatura
 • NETTER, Frank H. Netterův anatomický atlas člověka. 2. vyd. Brno: CPress, 2012. 548 s. ISBN 9788026400790. info
 • NAŇKA, Ondřej. Přehled anatomie. Edited by Lubomír Houdek - Miloslava Elišková - Oldřich Eliška. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 2009. xi, 416. ISBN 9788024617176. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Hodnocení je provedeno až po absolvování navazujících předmětů v rámci závěrečného písemného testu.
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2023.